2002 Tábor Kožlany

MIMOSI

Mimosi byl řádem rytířů žijícím na pomezí Španělska a Francie. Byl to řád velmi krutých a výbojných rytířů, který zužoval lid na obou hranicích zmíněných zemí. Do jejich loupeživého života do značné míry zasáhli Češi, kteří v té době putovali do Španěl. Byla to skupina pana Lva z Rožmitálu a na jejich cesty je vyslal sám český král Jiřík z Poděbrad. V boji proti lotrům obzvláště vynikl Janek, panoš pana Lva. Ten nejen svými kousky se nejvíce přičinil o likvidaci řádu, ale i sobě panu nevěstu tam našel. A protože byl velmi schopný nejen ve zbrani ale i v mysli, stal se z něho na určitý čas i vyslanec krále Jiřího na dvoře krále Španělského.

Termín konání: 21. 7. – 3. 8. 2002
Počet účastníků: 57 dětí, 10 vedoucích

Vedoucí a funkce: Jaroslav Sauer st., Jaroslav Luňák, Pavel Slabyhoud,
Vítek Slabyhoud, Tomáš Zýka, Zdeněk Vaněčka, Týden i poprvé Jaroslav Sauer ml., Pavla Slabyhoudová, Jiřina Slabyhoudová, Šárka Hotařová

Družiny a družináři:

MIMOŇOVÉ Filip Nový
TEMPLÁŘI Zoltán Pasztor
ALBÍCI Michaela Brichtová

Etapovku vyhráli: MIMOŇOVÉ
Družiny vyhráli: MIMOŇOVÉ
Jednotlivci: Lenka Hotařová a Filip Nový

MOTTO: Do boje se vydej směle soupeř ať se ti nesměje, střel ho přesně mezi oči, ať si potom někde brečí!

Do historie vstoupilo:

Tábora se zúčastnilo 57 dětí, což je zatím největší účast ze všech táborů.
Honza při stezce odvahy prokázal srdnatý strach, když se dostal do potoka asi 10 metrů od srubu a tam řval o pomoc, že prý se ztratil!
Mário si překrásně spálil krk o lano, když při přemostění neuposlechl příkazu Škopína a nezaklonil hlavu.
I Keliš ukázal co je strach, to když lezl za Weslym na strom a v polovině ztratil odvahu pokračovat – bál se výšky! Velkým problémem pak pro něho bylo slézti dolů.
Při „Olimpyjádě“ předvedla kuchařinka Šárka obdivuhodný postřeh, když na pokyn Kurta zachytila letící šíp holou rukou. Šíp se jí však zabodl nad zápěstím a milá Šárka pak ještě musela absolvovat léčebnou kůru ve fakultní nemocnici v Plzni.
José se nečekaně vrátil ze Žinkov a během půl hodiny ukradl hlídce Ládíkovi dvě kola, vaťáky a další věci z hangáru. Když se pak objevil uprostřed tábora u stožáru, Ládík řval o pomoc. Vedoucí dne Zych se tím však nedal vůbec vyrušovat. Vše pozoroval Náča, který o „přepadení“ věděl předem.
*Boj o poklad dopadl katastrofálně pro dvě družiny, neboť jejich¨borci nenašli důležitou zprávu přišpendlenou na stromě v jižním cípu lesa.

Stručný průběh tábora:

Co v kronice 2001 chybělo, to v kronice 2002 je krásně vypracováno.
Hned první kožlanský zážitek stál za to. Totální průtrž mračen dokonale prověřila všechna děcka hned na první cestě od autobusu do tábora. Promočení jak hastrmani se choulili v přívalech deště pod stříškou baráčku. Až když přestalo pršet se začalo se s převlíkáním a ubytováváním do stanů.
Už v pondělí se celý tábor packal v hrnčířské hlíně a vyráběl různé smysly i nesmysly.
Ve středu pak tyto výrobky ve vlastoručně zhotovených pecích s většími či menšími úspěchy vypaloval.
Pro některé táborníky velmi náročná stezka odvahy prověřila nejen odvahu ale také orientaci v nočním lese.
Při sběru borůvek padl rekord. Jedna z družin nasbírala 17 litrů a jenom Zolík jich měl 2,5 litru.
Celodeňák na Krašov notně míchal pořadím pochodujících družin, když se družiny předháněly v bloudění. Však celý pochod se nesl ve znamení vysoké rychlosti pochodu a dost často i běhu.
Za to v neděli se všichni svezli na přemostění a Mário dokonce brzdil krkem a to tak vehementně, že si na něm vytvořil překrásnou krvavou ozdobu.
V pondělí zas řada odvážlivců lezla po stromech jako opice. Obzvláště některá malá děvčata ukazovala Kelišovi jak se leze i po slabých větvičkách. Holky byly jak veverky.
Noční bdělost hlídky Ládíka otestoval José. Raději ani nemluvit jak to dopadlo.
„Olimpyjáda“ vrcholila zachytáváním letícího šípu Hotařinou starší,
která si na pokyn Kurta nechala prostřelit s naprostým klidem předloktí a chtěla to před Náčou zatlouct. Leč se vše provalilo a Šárka skončila v Plzni na pohotovosti.
Pro poklad se šlo v noci. Dva borci však nesplnili jeden důležitý úkol a nepřinesli svojí část dopisu do skládačkové mozaiky. Malá děcka již spala v příkopu u silnice k Bubeníčkům, když Náča dovezl chybějící zprávu. Všichni zalézali do svých spacáků až kolem druhé hodiny noční.

Odvážným a silným patří dnešní svět. To neznamená však, že
přátelství a kamarádství sem nepatří, právě naopak! Pokud dobré
přátele máme, pak ti nad statky pozemské jsou.