Mladší a starší žactvo

Pro:       děti 6 – 15 let
Cvičení:  1 hodina 2x týdně
Kde:       malá a velká tělocvična

Škopek

Věrka

Pavel

Společné cvičení všech možných sportovních aktivit včetně tradičních i netradičních her. Pro stoupající zájem se připravuje rozdělení tohoto oddílu na dvě věkově rozdílné skupiny. V současné době vedoucí tohoto oddílu zajišťují i nácvik hromadné skladby pro slet „Mezi hvězdami“.