Pódiové skladby

Nemalou část naše jednota věnuje Pódiovým skladbám, které nejenom že nás proslavili po celé republice ale i mimo ni.

Co to je pohybová skladba?

Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu a princip tvorby, které vycházejí z obecných principů tvůrčí činnosti. Jejich zachování je nutnou podmínkou pro zachování kvality ovlivňování osobnosti cvičence pohybovým programem.Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky bez náčiní, s náčiním či nářadím, které by měly být zařazeny co do náročnosti přiměřeně k věku a výkonnosti cvičenců. K účinkům patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky, které je často umocňováno i efektním oblečením.