Senioři

Pro:       muže od 40 do 75 let
Cvičení:  1 hodina 1x týdně
Kde:       velká tělocvična

Náča

Viktor

Muži jsou motivováni nejenom tradičními i netradičními sportovními hrami, ale také udržováním celkové kondice pomocí důkladného rozcvičení a posilování všech svalových partií. Zúčastňují se i regionálních, krajských a celostátních soutěží pro seniory v KUBB a Woodballu.