Certifikáty

V zájmu zvyšování kvality tělovýchovných procesů a v návaznosti na
podobné požadavky mezinárodních sportovních institucí, vypsala ČASPV
kritéria k získání certifikace. V roce 2011 se k této aktivitě
přihlásily 3 odbory SPV, mezi kterými byl i ten náš. Po náročné obhajobě
jsme certifikát získali a posuzující komisí jsme byli označeni za
nejlepší odbor SPV v rámci celé naší republiky.
Dne 16. září 2013 jsme již po druhé obhájili udělení titulu „Certifikátu
kvality“ od ČASPV. Za perfektní splnění všech požadovaných činností
děkujeme všem našim cvičitelům a zvláště pak Verče Kubincové za parádní
zpracování celé agendy.