Cvičitelé

ANNA ŠESTÁKOVÁ
Nejmenší gymnasti a gymnastky
Vedoucí oddílu SG přípravka, cvičitelka III. třídy SPV, fyzioterapeut
Email: ann.sestakova@gmail.com
Telefon: 739 149 190

DOMINIKA BALÁČKOVÁ
Nejstarší gymnastky, výpomoc s dalšími skupinami
Vedoucí sportovní gymnastiky – dorostenky, cvičitelka III. třídy SPV, fyzioterapeut
Email: –
Telefon: –

ILONA DUDOVÁ (Ilča)
Cvičí nejmladší žáky při jejich prvotním seznamování se s tělocvičnou, náčiním i nářadím
Vedoucí oddílu Všeobecné sportovní hry – mladší žatcvo, cvičitelka II. třídy PD + RD a III. SPV
Email: ilonadudova@seznam.cz
Telefon: –

JAKUB VYDRÁŘ
Vede nejmladší žáky společně s Ilonkou
Cvičitel oddílu Všeobecné sportovní hry – mladší žatcvo, cvičitel III. třídy CPP
Email: –
Telefon: –

JAN DOUBRAVA
Trénuje sportovní gymnasty
Cvičitel III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

JAROSLAV SAUER ml.
Vypomáhá se sportovní gymnastikou a je hlavní táborový vedoucí Kožlany
Cvičitel II. třídy VG, III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

JAROSLAV SAUER st. (NÁČA)
Bezesporu nejdůležitější postava naší jednotky. Vede gymnasty a seniory – muže.
Předseda TJ a cvičitel DC. SPV, II. třídy RS a CPP
Email: naca.sauer@volny.cz
Telefon: 603 828 955

JIŘINA SLABYHOUDOVÁ
Instruktorka spiningu a další potřebné věci pro blaho cvičenců
Cvičitelka I. třídy VG, III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

LUCIE SLABYHOUDOVÁ
Vede posilování pro ženy
Vedoucí oddílu Ženy, cvičitelka III. třídy SPV, instruktor PortDeBras
Email: –
Telefon: –

MARCELA KOUBOVÁ
Vede gymnastickou skupinu od nejmnších, púo starší žákyně
Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky – žákyně, cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: 734 832 704

MATĚJ DVOŘÁK
Vedoucí na táboře v Kožlanech
Cvičitel IV. třídy a středoškolský pedagog
Email: –
Telefon: –

MILENA PTÁČKOVÁ
Trenování a výpomoc s gymnastikou
Cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

MILENA PTÁČKOVÁ
Spinning
Cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

MIRKA KUBICOVÁ
Gymnastika
Velice oblíbená u dětí, trénuje společně s Marcelkou.Cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

ŠÁRKA LAURENCOVÁ
Specializace cvičení pro seniorky
Instruktor oddílu seniorek. Cvičitelka III. třídy SPV
Email: sarka.laurencova@2zsjirkov.cz
Telefon: –

PAVEL SLABYHOUD
Krut občas vypomáhá v hodinách aerobicu a je instruktorem spiningu. Ale hlavně je to autor všech chlapských, jedinečných a všemi uznávaných skladeb.
Metodik TJ a cvičitel I. třídy VG a III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

PAVEL PÍŠA
Pavel cvičí Všeobecné sportovní hry
Cvičitel III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

PAVLA SLABYHOUDOVÁ
Pavla se nám stará o veškeré finance.
Hospodářka TJ a cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

ŠÁRKA HOTAŘOVÁ
Šárka je instruktorkou spinningu
Cvičitelka III. třídy SPV a instruktorka cykling
Email: –
Telefon: –

ŠTĚPÁNKA DVOŘÁČKOVÁ
Štěpánka trénuje a vypomáhá s gymnastikou.
Cvičitelka III. třídy SPV, fyzioterapeut
Email: –
Telefon: –

ŠTĚPÁNKA ŘEZNÍČKOVÁ
Sportovní gymnastika – žákyně
Vedoucí oddílu a cvičitelka III. třídy VG
Email: papanka26@gmail.com
Telefon: 725 803 833

TOMÁŠ ŽIKAVSKÝ
Tomáš trénuje kluky gymnasty
Cvičitel III. třídy
Email: –
Telefon: –

TOMÁŠ ZÝKA
Zych je jedním z vedoucích na táboře.
Cvičitel IV. třídy
Email: –
Telefon: –

VERONIKA KLETEČKOVÁ
Verča vede tréninky nejmladšího žactva společně s Ilonkou.Cvičitelka oddílu Všeobecné sportovní hry – mladší žactvo
Cvičitelka psychomotoriky III. třídy
Email: –
Telefon: –

VÍTEK SLABYHOUD
Kurt je to náš hlavní kameraman. Většina z nás má pocit, že kameru neodkládá ani při spaní. Je jedním z vedoucích na táboře.
Email: –
Telefon: –

VIKTOR FORMAN
Viktor trénuje s Náčou seniory.
Vedoucí oddílu seniorů a cvičitel III. třídy Senioři
Email: –
Telefon: –

VLASTIMILA SAUEROVÁ
Sportovní gymnastika – žákyně
Vedoucí oddílu a cvičitelka III. třídy SPV, pedagog
Email: vlastimilasauer@gmail.com
Telefon: –

VĚRA VANĚČKOVÁ
Věrka cvičí Všeobecné sportovní hry
Cvičitelka III. třídy SPV
Email: –
Telefon: –

VOJTĚCH MORAVEC
Vojta je jedním z vedoucích na táboře.
Cvičitel IV. třídy
Email: –
Telefon: –

ZDENĚK VANĚČKA
Škopek cvičí hlavně Všeobecné sportovní hry a v létě je hospodářem na táboře..
Vedoucí oddílu žáci a žákyně a cvičitel I. třídy VG, III. třídy SPV
Email: skopek.cv@seznam.cz
Telefon: 604 311 328

ZUZANA PUSCHNEROVÁ (MĚŠKOVÁ)
Sportovní gymnastika
cvičitelka II. třídy VG, III. třídy SPV, pedagog
Email: –
Telefon: –


CPP – Cvičitel cvičení a pobytu v přírodě
PD + RD – Cvičitel předškolních dětí a rodičů s dětmi
RS – Cvičitel rekreačních sportů

SPV – Cvičitel sportu pro všechny
VG – cvičitel všeobecné gymnastiky
Zdr.TV – Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Více na ČASPV