Hromadné skladby

V nedávné době jsme se opět zúčasnili hromadné skladby World Gymnaestráda, tentokrát v v Amsterodamu. World Gymnaestráda je celosvětová, nesoutěžní akce, která se koná každé čtyři roky a přitahuje největší počet aktivních gymnastů. Účast je pro každého bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, kulturu, schopnosti nebo sociální postavení. Všichni účastníci cvičí, aby předvedli své dovednosti, ale to není jediný cíl. Jde spíše o celý zážitek, slavnostní pocit sounáležitosti se všemi účasníky. Hrdě reprezentují své země v atmosféře, která dodává této velkolepá události olympijský pocit.