Přípravka sportovní gymnastiky

Pro:       děti 5 – 7 let
Cvičení:  1,5 hodiny 1x týdně
Kde:       malá a velká tělocvična

Anička

Talentované děti jsou v tomto oddílu připravovány pro určitou specializaci na sportovní gymnastiku formou průpravných, zpevňovacích a uvolňovacích cvičení. Jedná se o pohybové dovednosti, které jsou důležité i pro ostatní sporty.

K dispozici máme speciální nářadí a mnoho zábavných pomůcek, které jsou určeny pro lepší nacvičení různých prvků.