2001 Euroteam

Oblastní kolo soutěže EUROTEAM 2001

V tělocvičně 4. ZŠ v Chomutově proběhlo 17. 4. 2001 oblastní kolo soutěže EUROTEAM 2001. Soutěže se zúčastnila družstva z Chomutova (TJ VTŽ a TJ ZŠ SPV) a z Klášterce nad Ohří (TJ Klášterec, TJ ELNA Tušimice).


Republikové finále EUROTEAM 2001

Celostátní finále soutěže EUROTEAM 2001 proběhlo 12. 5. 2001 v naší chomutovské sportovní hale. Během dopoledního bloku proběhlo cvičení žactva, v němž se naše TJ rozhodně neztratila. Jiřinky nejmladší holčičky skončily sice osmé, ale s naprosto minimálním bodovým rozdílem. Mixy staršího žactva, Jiřky a Náči, skončily těsně druhé. Celou akci poněkud kalilo zranění Kruta a nepřítomnost Magica, který byl toho času ještě ve Spojeném království.

Na poslední chvíli bylo přihlášeno i družstvo našich mužů (zlí jazykové tvrdí, že důvodem byla vidina snadného vítězství, neboť se jednalo o jediného účastníka ve své kategorii). Pozorný divák jistě vidí, jak podstatným způsobem byla přepracována, neboť přibyla spousta povinných prvků (např. VÁHA).
Zoly v první fázi přemetu přes koně našíř (záchranu podává Krut a Náča) a Dvořka v kulminačním bodě při provádění salta s obratem o 360 stupňů.
Nástup na skladbu