1999 Tábor Kožlany

TRICIE

Vyprávěl se vědeckofantastický příběh z konce 30. Století, kdy se začali lidé postupně stěhovat ze zcela zničené země na planetu ZERNA. Zde však po přistání všichni dospělí lidé zahynuli, když byli přepadeni domorodci a pobiti. Příběh dále vyprávěl o zážitcích a různých bojích o uchování holého života skupinky dětí vedených patnáctiletou Trícií a jejím třináctiletým bratrem Ancelem. A jak to vše dopadlo se dá přečíst v kronice našeho tábor z roku 1999.

Termín konání: 25. 7. – 6. 8. 1999
Počet účastníků: 48 dětí, 9 vedoucích

Vedoucí a funkce:
Jaroslav Sauer st., Jaroslav Luňák, Pavel Slabyhoud, Vítek Slabyhoud, Tomáš Zýka, Martina, Pavla Slabyhoudová se střídala s Jíťou, Jiřina Slabyhoudová, Šárka Hotařová.

Družiny a družináři:
GRIZLÍCI Jaroslav Sauer ml.
KOALOVÉ Michaela Nazarčíková
PANDOVÉ Kateřina Vildová

Etapovku vyhráli: GRIZLÍCI
Družiny vyhráli: GRIZLÍCI
Jednotlivci: Nikola Loukotová a Jaroslav Sauer
Simpaťáci: Kateřina Vildová a Filip Nový

MOTTO: Až objevíte tu pravou vzácnost,
až objevíte sami sebe
v tom okamžiku pochopíte
proč žijete a jestli váš život stojí za to.

Do historie vstoupilo:

Docent objevil v poslední etapě podtrh od Náči na objevení pokladu jako jediný z tábora.
Byl zahájen nácvik sletové skladby s padáky našich autorů nazvané „Na suchu“.
Nebyla udělena ani jedna důtka.
Obzvláště ukecaný Docent.
Velký bojovník Jára Chroustal.
Velká dáma Kačka Vildovka

Pár momentek…
Opička Martinka (jedna z vedoucích).
Dvojice stavebníků ohně (Zich a Sich).
Lesní mužik (Matýsek Dvořák aliaz Bucas).
Poslední dodělávky ohýnku (Sich, Jose, Magic).
Večerní zpěvy u táborového ohně.

Stručný průběh tábora

Již při příjezdu nastaly komplikace, když se museli všichni dostat do tábora s krepákem kolem pasu zavázaným. Na odvážlivce totiž čekali vedoucí a ti nemilosrdně každého chyceného krepáku rychle zbavili.
Na Vožehu se jezdilo na dvoukládí což bylo nejen náročné ale hlavně pro diváky i učinkující velmi zábavné.
Výlet proběhl ve velkém vedru do Kůzové a zpět se pochodovalo přes rybník „V Lukách“.
Díky Docentovi a jeho bystrosti si Grizlíci pokojně vyzvedli poklad, zatím co ostatní dvě družiny si to mašírovali zkratkou přes „Žiďák“.

Snažme se vždy chovat přátelsky a ohleduplně, pomáhat slabším, pomáhat těm, kteří to potřebují. Šetřit nejen svůj, ale i cizí majetek a neničit přírodu. Příroda se totiž dokáže ubránit všemu, jenom se nedokáže ubránit člověku. Chovejte se vždy tak, aby jste se nemuseli stydět sami před sebou. A budeteli někdy na rozpacích co udělat, vzpomeňte na Kožlany, na Bílou Medvědici a řešení se vám bude hledat snáz.