1996 Pódiové skladby

Soutěž v pódiových skladbách 1996

Náš úplný začátek. Pódiová skladba původně určená pro soutěž EUROTEAM se setkala v Plzni s nebývalým úspěchem jak u odborné poroty, tak u diváků a získala obě prvenství.
Dva roky poté je z naší TJ vytvořena tzv. prezentační skupina a cvičíme při různých příležitostech.

Původní sestava – zleva shora: Honza, Zdeněk, Slótr, Kurt, Midloch, dole zleva: Magic, Škopek, Krut