POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výkonný výbor TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek,
Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov
IČO 61342769, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Oddíl L, vložka 1964
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 18.01.2024 od 18.00 hodin
v restauraci „Kostka“ v Chomutově

Program:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti za rok 2023
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Zpráva revizní komise
6. Plán činnosti na rok 2024
7. Volba nového předsedy a VV
8. Schválení výroční zprávy spolku
9. Diskuze
10. Schválení usnesení VH
11. Závěr
Za tělovýchovnou jednotu Vás srdečně zve
Jaroslav Sauer
V Chomutově dne 02.01.2024

Dokument ke stažení ZDE